Èt af de mest hyppige spørgsmål vi bliver stillet her i Matter er, om det kan betale sig at investere bæredygtigt. Om man skal være villig til at gå på kompromis med sit afkast, hvis man ønsker at investere sin pension bæredygtigt.

Det er et meget relevant spørgsmål, for pension er absolut ikke en post, hvor man skal gå på kompromis med hverken afkast eller investeringsomkostninger. Det skal føles sikkert og trygt at spare op til sin pension. Derfor er vi glade for at se, at de foreløbige tal fra i år viser, at kunder hos Matter får et bedre afkast end resten af markedet.

Det betaler sig med andre ord at investere sine penge bæredygtigt.

De grønne afkast klarer sig godt i 2019

Kunder fra 1. jan - 30. september, som har valgt højrisiko-profil, har fået 26,2% i afkast. Også kunder, der har valgt en mellemrisiko-profil, klarer sig bedre med et akast på 16,9 procent.

Tallene er taget ud fra en relativ kort periode i år, og ligesom resten af pensionsmarkedet, kan det gå op og ned, når der er tale om investeringer over mange år. Men de foreløbige tal viser sit tydelige sprog: At bæredygtige investeringer giver et bedre afkast, og det skyldes bl.a. det store fokus, som bæredygtighed og klima generelt har haft i 2019.

”2019 har været et rigtig godt aktieår. Vi kan se, at fokusset på bæredygtighed er slået igennem både hos forbrugere, virksomheder og fra politisk hold. Meget tyder på, at virksomheder, som producerer bæredygtige løsninger fremadrettet, kommer til at klare sig bedre end deres konkurrenter, hvis ikke konkurrenterne tager bæredygtighedshensyn,” siger Niels Fibæk, CEO hos Matter og uddyber.

”Meget af det research vi laver i Matter viser, at de virksomheder, som er sunde, fornuftigt drevet og har etikken i orden, også er mindre risikable end f.eks. olieselskaber, som er afhængige af prisen på olie. Efterhånden er der også kommet så mange muligheder for investorer, at man kan sagtens sætte en portefølje sammen, som er bæredygtig, men som opfører sig nogenlunde som en konventionel investeringsportefølje,” siger Niels Fibæk.