Matters samarbejdspartner Skandia blev i starten af 2019 overtaget af AP Pension, hvilket har banet vejen for et nyt samarbejde mellem Matter og AP Pension. Og det er vi glade for! Det er et stort skridt på vejen for Matter og den vision, som vores virksomhed bygger på – fordi vi nu har mulighed for at nå endnu flere danskere og virksomheder, der er interesserede i at deres pensionsopsparing investeres mere bæredygtigt.

Hvad betyder det nye samarbejde?

Siden oktober 2018 har det været muligt at få en bæredygtig pensionsordning med Matter og Skandia. Da AP Pension overtog Skandia, gik vi i gang med at definere det nye samarbejde mellem os. Heldigvis delte AP Pension vores vision om at udbrede bæredygtige pensionsordninger. Her var det først og fremmest vigtigt for os, at vi fortsat kunne tilbyde en løsning, der hviler på de samme høje standarder for bæredygtighed, som vi har sat sammen med Skandia – og vi er kommet rigtig godt i mål.

AP Pensions overtagelse af Skandia har betydet, at der skulle udvikles en ny bæredygtig investeringslinje, som både nye og eksisterende kunder kan få investeret deres pension i. Vi har hjulpet AP Pension i udviklingsarbejdet og bidraget med dybdegående indsigter om bæredygtighed fra vores erfaringer med Skandia.

Nu er vi klar - og vi er glade for resultatet.

Hvad indeholder den nye investeringslinje?

Den nye investeringslinje består af bæredygtige aktier og obligationer. Som noget nyt inkluderes der også direkte investeringer i vindmølleparker, skovdrift og ejendomme. Derudover er der selvfølgelig stadigvæk ingen investeringer i fossile brændstoffer, våben eller tobak.

Læs uddybende info om investeringslinjen nedenfor.

Jeg er kunde gennem Matter - hvad betyder det for mig?

Alle kunder, der via Matter har fået en bæredygtig pensionsopsparing hos Skandia, vil blive overført til AP Pension. Vi kontakter alle direkte med flere detaljer om, hvordan det kommer ske.

Hvis du har spørgsmål til processen, er du selvfølgelig altid velkommen til at kontakte vores CMO, Nete Johannsen på mail og hun vil vende tilbage så hurtigt som muligt.

Nu kan virksomheder også få en bæredygtig pensionsordning til medarbejderne

Vi har længe arbejdet på bæredygtige pensionsordninger til virksomheder. Det er omsider blevet muligt! I samarbejde med AP Pension er vi nu klar til at offentliggøre firmaordninger, hvor medarbejdernes pension investeres bæredygtigt.

Det forbliver også muligt for både privatkunder og virksomhedskunder at følge med i den miljømæssige effekt af de bæredygtige investeringer, som for eksempel hvor meget CO2, der undgås ved at fravælge investeringer i sort energi, eller hvor meget grøn energi, ens opsparing bidrager til at producere.

Uddybende fakta om den nye investeringslinje

Fælles for investeringerne er, at de i særlig grad støtter op om Paris-aftalens mål eller bidrager til et eller flere af FN’s 17 verdensmål. Blandt de verdensmål, der understøttes er:

Mål 3: Sundhed og trivsel
Sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper

Mål 7: Bæredygtig energi
Sikrer at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris

Mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund
Gør byer, lokalsamfund og bosættelser inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige

Mål 13: Klimaindsats
Handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser

Aktier
Aktieporteføljen forvaltes af BankInvest og består af 150-200 aktier, som udvælges i et aktieunivers, hvor mindst 20 procent af omsætning er koblet til et eller flere af FN’s verdensmål. Samtidig skal aktieporteføljen have en CO2-udledning, der er mindst 50 procent lavere end det sammenlignelige indeks.

Obligationer
Obligationer udvælges alene blandt såkaldte ’green bonds’ som finansierer grønne projekter som bidrager positivt til klima- og miljøvenlig omstilling. Investeringsuniverset er obligationer med en lille kreditrisiko såsom stats- og realkreditobligationer.

Alternativer
Der investeres i tre typer af alternativer: 1) Vedvarende energi, 2) danske ejendomme og 3) skov. Fordeling i porteføljen er 60 procent i vedvarende energi, 30 procent i danske ejendomme og 10 procent i skov.

  • Investeringer i vedvarende energi sker i havvindmøller, landvindmøller, solenergi m.m., som bidrager til en bæredygtig omstilling af energiforbruget og direkte understøtter Paris-aftalens mål.

  • Investeringer i nye danske ejendomme sker i byggeri, som er certificeret bæredygtigt, og samtidig vil der blive arbejdet med forbedringer i eksisterende byggeri, som fx har til formål at forbedre indeklimaet eller nedbringe energiforbruget. Investeringerne sker gennem AP Ejendomme.

  • Skovinvesteringer sker i skovbrug, der enten er certificeret i henhold til kriterierne fra FSC eller PEFC, eller er i gang med at blive certificeret.