Matter Wiki

Matter Wiki

ESG-hvabehar?

Bliv ekspert i bæredygtige investeringer på 5 minutter.

Bæredygtig investering er et komplekst emne, og vi vil gerne klæde dig på til at forstå det bedre. Derfor kan du her dykke ned i vores ‘Matter Wiki’, så du kan deltage i samtalen om bæredygtige investeringer og slynge begreber ud som en ekspert.

Indtil videre kan du læse om:

  • ESG
  • Carbon boblen
  • Impact investering
  • Divesting

Screenshot 2019-11-15 at 11.27.30

‘ESG’ forklaret

Hvis du interesserer dig for ansvarlige eller bæredygtige investeringer har du højst sandsynligt set forkortelsen ‘ESG’ brugt i mange forskellige sammenhænge.

Hvad betyder det egentlig? ESG står for Environmental, Social og Governance, og er et udtryk for en række faktorer, der bliver brugt som kriterier for investeringer. ESG udfordrer de traditionelle kriterier, man sætter for sine investeringer, der ofte kun har øje for afkast og risikostyring.

Ideen med ESG er at det skal blive muligt at udvælge investeringer med øje for virksomhedens indsats for og påvirkning på miljøet og mennesker, og derudover om den har retfærdig og sund selskabsledelse. Man kan bruge faktorerne til at bedømme om man vil investere i bestemte selskaber, hvis de for eksempel har en for stor negativ påvirkning for samfund, miljø eller mennesker.

Man kan omvendt også bruge ESG kriterierne til at finde frem til virksomheder, der bidrager positivt til et mere lige samfund og sundere planet, enten igennem deres produkt eller deres foretagende internt i virksomheden.

I Matter indhenter vi ESG-data fra mere end 40 forskellige kilder til at danne et mere holistisk billede af investeringer.

Det bedste af det hele? Undersøgelser viser at ansvarlige investeringer efter ESG-principperne har klaret sig på lige fod eller endnu bedre økonomisk de sidste 15 år.

Ikke underligt er interessen for ESG-investeringer lige nu på et all-time-high. Vil du vide mere? Gå på opdagelse i Morgan Stanley’s seneste rapport om bæredygtige investeringer.

Carbon boble forklaret

De mange milliarder, der på verdensplan er investeret i fossile brændsler - olie, kul, gas - kan miste deres værdi, når vi bevæger os i retningen af en mere carbon-neutral økonomi. Hvis “carbon-boblen” brister, mister investeringerne i fossile industrier værdi, da de vil have kapital, som ikke kan udnyttes til at skabe profit.

Forskere og investorer har i mange år advaret om carbon boblen og risikoen for, at et brist af boblen kan udløse en ny finanskrise.

Impact Investing forklaret

Udtrykket Impact Investing bliver brugt i rigtig mange forskellige sammenhænge og i stigende grad som et udtryk for ansvarlige investeringer, eller investeringer, der gør en positiv forskel.

Det må dog ikke misforstås. Udtrykket har nemlig en helt særlig betydning og definition. Global Impact Investing Network (GIIN) definerer ’impact investing’ som: ’Investeringer i virksomheder, organisationer og fonde med intentioner om at generere en social og miljømæssig forskel udover et finansielt overskud.’ De strategiske mål for størrelsen af det forventede afkast og hvilke markeder, man ønsker at investere i, varierer fra investor til investor.

Et andet princip for hardcore impact investorer er additionalitet: At investeringen ikke skal erstatte en igangværende indsats, men skal finansere et ’additional’ eller supplerende projekt, som højst sandsynligt ikke var blevet til noget, havde det ikke været for den givne investering.

Impact investeringer kan være sundhedshjælp eller mikrofinans i udviklingsområder, uddannelsesteknologi eller socialt boligbyggeri. Grønne og blå obligationer er lån i projekter, der gør en forskel for henholdsvis miljøet og verdenshavene, og kan også anses som impact investeringer.

Læs mere om Impact Investing her.

Divesting forklaret

Divesting betyder på dansk ’frasalg’ og er et udtryk fra finansverden for, at man frasælger en eller flere investeringer. I Matter bruger vi udtrykket, når vi taler om hvor stor en forskel man kan gøre, hvis man frasælger sine skadelige investeringer og i stedet bruger pengene på at købe aktier eller obligationer i virksomheder, der gør en positiv forskel for både miljø og mennesker.

Har du stadig spørgsmål?

Kontakt os