Matter Wiki

Matter Wiki

Firmapension i korte træk

Hvad er en firmapension?

Det er en pensionsordning, der oprettes via arbejdsgiveren, og hvor både medarbejder og arbejdsgiver typisk bidrager økonomisk til ordningen. En firmaordning er ofte en del af virksomhedens løn- og pensionspolitik.

Indbetalingen til medarbejdernes pension varierer fra virksomhed til virksomhed. Typisk bliver noget betalt af arbejdsgiveren, mens medarbejderen selv betaler resten, som bliver trukket fra lønnen før skat.

En firmapension giver både virksomhed og ansatte tryghed
Skulle en medarbejder blive syg eller udsat for en ulykke, er både medarbejderen og virksomheden bedre stillet med en firmapensionsordning. Virksomheden får dækket udgifter for udbetaling af løn til den fraværende medarbejder, som har bedre chancer for at vende hurtigere og stærkere tilbage til arbejdspladsen og sit normale liv.

Derudover er der en række fordele:

  • Virksomheden sikrer sig en større medarbejderloyalitet
  • Risikoen for, at gode medarbejdere søger væk, bliver mindre
  • Virksomheden bliver mere attraktiv for nye ansøgere

Med en firmapensionsordning giver du dine medarbejdere økonomisk tryghed i form af opsparing og forsikringer:

  • ved pension
  • hvis de mister arbejdsevnen pga. sygdom eller ulykke
  • ved dødsfald
  • ved kritisk sygdom
  • ved hospitalsbehandling

Firmapension inkluderer også forsikringer
En firmapension består ofte både af opsparing og forsikringer. Med gode forsikringer som en del af pensionsaftalen tager din virksomhed ansvar for medarbejderne. I sikrer, at de har et økonomisk sikkerhedsnet, der griber dem og deres familier, hvis sygdom, død eller ulykke pludselig rammer.

Som arbejdsgiver er det vigtigt at undersøge priser og dækninger, og om forsikringerne er fleksible. Fx om jeres medarbejdere kan vælge en højere dækning, mens de har børn at forsørge. Tjek eventuelt også, om medarbejdere, der tidligere har haft skavanker, kan blive dækket af forsikringer.

AP Pension anbefaler, at alle medarbejdere som udgangspunkt er dækket ved tab af erhvervsevne, kritisk sygdom og død.

Sørg for risiko til enhver smag
Afkast er vigtigt for de fleste danskere, når man spørger til deres pension. Som arbejdsgiver er det en god ide at undersøge tidligere afkast, da det gør stor forskel for pensionen, om dine medarbejdere får gode afkast eller ej. Ingen ved, hvilke fremtidige afkast pensionsselskaberne skaber, men historien kan give et fingerpeg.

Derudover er det en fordel, at dine medarbejdere kan vælge investeringsform efter deres smag. Gennem Matter og AP Pension kan dine medarbejdere for eksempel vælge frit om de ønsker at investere hele deres pension bæredygtigt eller kun delvist - eller slet ikke.

Hvilke omkostninger skal du være opmærksom på?
Også omkostninger kan få betydning for størrelsen på pensionen. Interesser dig især for nøgletallene ÅOK (årlige omkostninger i kroner) og ÅOP (årlige omkostninger i procent). Så får du overblik over alle de omkostninger, dine medarbejdere skal betale til både administration og investering.

Pensionsselskabets ejerstruktur kan have betydning for omkostningerne. AP Pension er et kundeejet selskab, hvor alt overskud tilfalder kunderne.

Dine medarbejdere har forskellige behov for rådgivning
Nogle har brug for basal vejledning, mens andre har en mere kompleks privatøkonomi, som pensionsordningen skal tænkes sammen med. En pensionsordning er dynamisk og bør tilpasses undervejs i arbejdslivet. Fx kan der være gode grunde til at skrue op for sine forsikringsdækninger i de år, hvor det vil være hårdest for familien at miste en indtægt.

AP Pension anbefaler, at medarbejderne gennemgår deres ordning med en rådgiver mindst hvert femte år – og oftere, hvis der sker større ændringer i privatlivet. Rådgivningerne kan i nogle tilfælde være i form af et fysisk møde og i andre tilfælde foregå online. Gennem AP Pension får alle medarbejdere automatisk tilbudt en samtale.

Har du stadig spørgsmål?

Kontakt os